Přípravný kurz pro přípravu badatelů účastnících se T-Expedice 2022.